Kinnevik utnämner Anna Stenberg till Chief People and Platform Officer

03 Feb 2020, 09:30 am

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att Anna Stenberg börjar på Kinnevik som Chief People and Platform Officer (CPO), en nyinrättad roll i Kinneviks ledningsgrupp. Anna är partner och grundare av Women Executive Search och började sin karriär inom Kinnevikgruppen i olika ledningspositioner på Modern Times Group.

I rollen som CPO kommer Anna Stenberg fokusera på att maximera värdet av Kinneviks ekosystem och plattform i nära samarbete med Kinnevikteamet och våra portföljbolag. Anna kommer stötta Kinnevik i rollen som progressiv partner till våra publika och privata portföljbolag i deras strävan att driva en positiv utveckling genom att lägga särskilt fokus på kompositionen inom styrelse och ledningsgrupp, ledarskapsutveckling, mångfald och inkludering samt organisationsstruktur.

”Jag ser mycket fram emot att välkomna Anna till teamet som Chief People and Platform Officer. Vår största tillgång är människorna som arbetar inom Kinnevik och i våra bolag. Anna har en bakgrund som framgångsrik entreprenör och investerare och eftersom hon började sin karriär inom gruppen så förstår hon vår kultur väl. Anna kommer vara ett mycket bra stöd i att maximera värdet av vår unika plattform och i arbetet med att bygga effektiva, marknadsledande och hållbara bolag”, sade Kinneviks vd Georgi Ganev.

”Att börja på Kinnevik känns som att komma hem. Kinnevik ligger i framkant när det kommer till att stötta värdedrivet ledarskap och en högpresterande kultur. Jag delar också Kinneviks tro på digitalisering och teknisk innovation för att skapa både aktieägarvärde och socialt värde. För mig är detta en perfekt kombination och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Georgi och hans team i rollen som Chief People and Platform Officer”, sade Anna Stenberg.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.