Kinnevik har ingått avtal om att sälja aktier i Qliro Group

11 Jun 2020, 18:00 pm

Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att bolaget har ingått avtal om att sälja 36 021 945 aktier i Qliro Group AB (”Qliro Group”) till Rite Ventures, motsvarande 23,2 procent av aktierna i Qliro Group.

Som en del av betalningen för de avyttrade aktierna i Qliro Group kommer Kinnevik att få upp till 47 439 aktier i MatHem i Sverige AB (”MatHem”), vilket motsvarar 0,5 procent av det totala antalet aktier i MatHem. Utestående belopp kommer att betalas genom ett skuldebrev från Rite Ventures, vilket under vissa omständigheter föreskriver en prisjustering. Den totala försäljningsintäkt som Kinnevik förväntar sig att redovisa omedelbart efter transaktionens genomförande uppgår till 195 Mkr. Efter transaktionen kommer Rite Ventures att äga 29,9 procent av aktierna i Qliro Group.

I samband med transaktionen kan övriga aktieägare i MatHem komma att sälja en andel av sitt ägande i MatHem till Kinnevik i utbyte mot aktier i Qliro Group. Om ett tillräckligt antal aktieägare i MatHem väljer att växla in sina aktier kan detta innebära att Kinnevik avyttrar sin kvarvarande andel i Qliro Group om cirka 4 procent genom ett sådant byte.

Transaktionens slutförande är villkorat av godkännande från Finansinspektionen, vilket förväntas i det tredje kvartalet 2020.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.