Slutligt pris i Livongos börsnotering

25 Jul 2019, 07:46 am

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att Livongo Health, Inc. ("Livongo") har fastställt det slutliga priset i bolagets börsnotering (”Börsnoteringen”) till 28 USD per aktie, motsvarande en värdering om cirka 2,8 miljarder USD på fullt utspädd basis före emission av nya aktier i samband med Börsnoteringen. Som tidigare meddelats har Kinnevik ingått avtal om att köpa aktier i Livongo från Merck Global Health Innovation Fund, LLC ("Merck"). Baserat på det slutliga priset i Börsnoteringen kommer Kinnevik köpa 2.991.795 ordinarie aktier i Livongo från Merck för ett kontant vederlag om 84 MUSD. Därtill har Kinnevik åtagit sig att köpa nyemitterade ordinarie aktier i Livongo i samband med Börsnoteringen för ett kontant vederlag om cirka 6 MUSD.

Fastställandet av det slutliga priset i Börsnoteringen skedde efter det att de amerikanska aktiemarknaderna stängt den 24 juli 2019 och en kopia av Livongos pressmeddelande finns här:

http://www.globenewswire.com/news-release/2019/07/25/1887658/0/en/Livongo-Announces-Pricing-of-Initial-Public-Offering.html

Efter genomförandet av Börsnoteringen och köpet från Merck och Livongo, förväntas Kinnevik äga cirka 13,8% av Livongos utestående aktier (11,2% på en fullt utspädd basis), förutsatt att bankerna som genomför Börsnoteringen inte utnyttjar sin option om att köpa ytterligare aktier i samband med Börsnoteringen. Baserat på det slutliga priset i Börsnoteringen, och efter Kinneviks ytterligare investeringar, uppgår värdet på Kinneviks totala innehav i Livongo till 356 MUSD jämfört med en total investering om 156 MUSD. Kinneviks köp av aktierna är villkorat av genomförandet av Börsnoteringen, vilket förväntas inträffa den 29 juli 2019.

Börsnoteringen kommer genomföras endast genom ett prospekt. Kopior av det preliminära prospektet för Börsnoteringen kan erhållas från Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, per telefon på +1 (866) 471-2526 eller per email till prospectus-ny@ny.email.gs.com; eller J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, per telefon på +1 (866) 803 9204 eller per email till prospectus-eq_fi@jpmchase.com.

Registreringshandlingen på en s.k. Form S-1 avseende dessa värdepapper lämnades in till, och förklarades gällande av, den amerikanska finansinspektionen (eng. U.S. Securities and Exchange Commission). Inga värdepapper får säljas, och erbjudanden att köpa kan inte accepteras, innan registreringshandlingen har förklarats gällande.

Detta pressmeddelande skall inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller förvärva dessa värdepapper, inte heller skall det ske någon försäljning av dessa värdepapper i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller försäljning vore olaglig innan registrering enligt värdepapperslagstiftningen i sådan jurisdiktion.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga