Kinnevik utnämner Erika Söderberg Johnson till finansdirektör

01 okt 2019, 08:00 am · Regulatory information

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget har utnämnt Erika Söderberg Johnson till finansdirektör. Erika Söderberg Johnson kommer senast från Biotage där hon har varit finansdirektör sedan 2012 och hon kommer att tillträda sin tjänst senast den 6 april 2020.

”Jag är mycket glad att kunna välkomna Erika till Kinnevik. Hon tar med sig mångårig och bred erfarenhet som bland annat innefattar arbete som CFO i snabbväxande börsnoterade medicinteknikbolag, styrelsearbete i Saab och Qliro Group samt en djup förståelse för finansieringsfrågor från sin tidiga karriär inom investment banking. Jag är övertygad om att hon kommer att vara ett bra komplement till Kinneviks ledningsgrupp och bidra med värdefulla insikter till våra portföljbolag”, sade Kinneviks vd Georgi Ganev.

Innan Biotage var Erika Söderberg Johnson finanschef på Karo Bio (2007-2011), Affibody (2005-2007) och Global Genomics (2002-2005) och hon har varit styrelseledamot i Sectra AB och MedCap AB. Erika Söderberg Johnson har även arbetat tio år med Investment Banking och Corporate Finance hos SEB Enskilda. Hon är styrelseledamot i de börsnoterade bolagen Saab AB (sedan 2017) och Qliro Group AB (sedan 2017). Erika Söderberg Johnson är född 1970 och har en examen (M.Sc. BA) från Handelshögskolan i Stockholm. 

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, investerar i och leder snabbt växande verksamheter i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att leverera både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga välstyrda bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga