Kinnevik köper aktier i Livongo

15 Jul 2019, 12:45 pm · Regulatory information

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att man har ingått avtal om att köpa aktier i Livongo Health, Inc. ("Livongo") från Merck Global Health Innovation Fund, LLC ("Merck") till ett pris per aktie motsvarande priset per aktie i Livongos börsnotering (”Börsnoteringen”). Därtill har Kinnevik på en icke-bindande basis indikerat att man är intresserad av att köpa nyemitterade ordinarie aktier i Livongo i samband med Börsnoteringen. Det föreslagna prisintervallet i Börsnoteringen är 20,00 USD till 23,00 USD per aktie, vilket motsvarar en värdering på fullt utspädd basis om cirka 2,1 miljarder till 2,4 miljarder USD före emission av nya aktier i samband med Börsnoteringen.

Baserat på mittpunkten av det föreslagna prisintervallet i Börsnoteringen, kommer Kinnevik att köpa 2.306.578 ordinarie aktier i Livongo från Merck motsvarande 49.591.427 USD. Antalet aktier som Kinnevik kommer att köpa kommer att justeras baserat på det slutliga priset i Börsnoteringen. Köpet är villkorat av att Börsnoteringen genomförs, vilket förväntas ske den 29 juli 2019. Därtill har Kinnevik på en icke-bindande basis indikerat intresse om att köpa nyemitterade ordinarie aktier i Livongo i samband med Börsnoteringen motsvarande cirka 20 MUSD. Börsnoteringen inleddes innan de amerikanska aktiemarknaderna öppnade den 15 juli 2019 och en kopia av Livongos pressmeddelande finns här:

http://www.globenewswire.com/news-release/2019/07/15/1882447/0/en/Livongo-Announces-Launch-of-Initial-Public-Offering.html

Kinnevik äger idag cirka 12,16% av Livongos aktier (9,1% på en fullt utspädd basis) och värderade sitt innehav till 732 Mkr i Kinneviks delårsrapport för Q1 2019. Efter genomförandet av Börsnoteringen och köpet från Merck baserat på antagandena ovan kommer Kinnevik äga cirka 14,34% av Livongos utestående aktier, förutsatt att bankerna som genomför Börsnoteringen inte utnyttjar sin option om att köpa ytterligare aktier i samband med Börsnoteringen.

Börsnoteringen kommer genomföras endast genom ett prospekt. Kopior av det preliminära prospektet för Börsnoteringen kan erhållas från Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, per telefon på +1 (866) 471-2526 eller per email till prospectus-ny@ny.email.gs.com; eller J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, per telefon på
+1 (866) 803 9204 eller per email till prospectus-eq_fi@jpmchase.com.

En registreringshandling avseende dessa värdepapper har lämnats in till den amerikanska finansinspektionen (eng. U.S. Securities and Exchange Commission) men har ännu inte förklarats gällande. Inga värdepapper får säljas, och erbjudanden att köpa kan inte accepteras, innan registreringshandlingen har förklarats gällande.

Detta pressmeddelande skall inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller förvärva dessa värdepapper, inte heller skall det ske någon försäljning av dessa värdepapper i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller försäljning vore olaglig innan registrering enligt värdepapperslagstiftningen i sådan jurisdiktion.

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2019 kl. 12.45 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga