Kinnevik investerar 75 MUSD i VillageMD

04 Sep 2019, 12:08 pm

Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att bolaget har investerat 75 MUSD i VillageMD, en ledande aktör inom primärvård baserad i USA. Kinnevik ledde Serie B-finansieringsrundan om totalt 100 MUSD och kommer att äga 10% av bolaget.

VillageMD möjliggör en vårdmodell där primärvården står i centrum och vårdgivaren tar ett helhetsansvar för patientens hälsa, vilket resulterar i högre vårdkvalité. Sedan bolaget grundades 2013 har dess tjänster implementerats av fler än 2.500 läkare på åtta marknader i USA och omfattar idag cirka 500.000 patienter. Totalt hanterar VillageMD över 3 miljarder dollar i vårdutgifter i så kallade värdebaserade kontrakt. VillageMD gör det möjligt för vårdgivare att minska utgifterna, förbättra sina patienters hälsa och uppnå högre patientnöjdhet.

“VillageMD är vår fjärde investering inom hälsovård och ett bra komplement till de övriga bolagen i vår portfölj eftersom de har stor möjlighet att påverka utformningen av vården för en stor grupp individer. VillageMD strävar efter att leverera både högre vårdkvalité och en bättre situation för vårdgivare. Vi är imponerade av bolagets starka affärsmodell, hur de använder sig av ny teknik och deras förmåga att hjälpa sina patienter. Vi är mycket glada att leda kapitalanskaffningen och ser fram emot att stötta VillageMD på den fortsatta tillväxtresan”, sade Kinneviks vd Georgi Ganev.

“I vår strävan att fortsätta rita om kartan för det amerikanska vårdsystemet behöver vi partners som fullt ut står bakom vår mission att förändra hälsovården i USA till det bättre. Vi är stolta över att samarbeta med Kinnevik som delar vår ambition att nå ut till fler patienter och förbättra vårdkvaliteten i landet. Vi är glada att ha dem med i nästa fas av vår resa”, sade VillageMDs medgrundare och vd Tim Barry.

VillageMD kommer använda det nya kapitalet till att expandera sin verksamhet inom primärvård i befintliga och nya marknader samt ytterligare förbättra sitt marknadsledande operativsystem docOS. Bolaget kommer även fokusera på att utveckla varumärket Village Medical och sitt erbjudandet för vård i hemmet.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, investerar i och leder snabbt växande verksamheter i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att leverera både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga välstyrda bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga