Kinnevik har beslutat att ändra sin utdelningspolicy efter utdelningen av Millicom-aktier till Kinneviks aktieägare

03 jun 2019, 23:05 pm · Regulatory information

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING TILL USA

Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att i samband med den offentliggjorda utvecklingen av sin portfölj och den väsentliga överföring av värde i form av svenska depåbevis, noterade på Nasdaq Stockholm och konverterbara till aktier i Millicom International Cellular S.A. (”Millicom”), till Kinneviks aktieägare, har Kinnevik beslutat att ändra sin utdelningspolicy och att hålla en kapitalmarknadsdag den 19 september 2019 i Stockholm.

Dagens offentliggöranden understryker Kinneviks ambitioner att accelerera sina tillväxtfokuserade investeringar, bygga vidare på sin framgångsrika historia att stötta tillväxtbolag i världsklass, och realisera värden för Kinneviks aktieägare. Det är också en bekräftelse av Kinneviks mission att vara en ledande noterad tillväxtfokuserad investerare i Europa, med fokus på Norden, och USA. Andelen tillväxtinvesteringar i Kinneviks portfölj kommer att öka markant, samtidigt som stabiliteten i total- och direktavkastning bibehålls genom det fortsatta ägandet i två centrala plattformar – Tele2, den ledande integrerade operatören i Norden, och Zalando, Europas mest framträdande e-handelsbolag. Kinneviks aktieägare ges även möjligheten att direkt delta i Millicoms strategiska inriktning och framtida utveckling.

Med anledning och villkorat av ett framgångsrikt genomförande av den tilltänkta förändringen av Kinneviks portfölj har Kinnevik beslutat att justera sin utdelningspolicy för 2020 och framåt. Kinneviks tidigare målsättning var att betala en årlig utdelning som ökar i linje med erhållna utdelningar från portföljbolagen och det kassaflöde som genereras från investeringsverksamheten. Framgent kommer Kinnevik betala en årlig utdelning motsvarande de ordinarie utdelningar som erhålls från portföljbolagen. Vidare kommer Kinnevik betala ut överskottskapital som genereras från investeringsverksamheten till aktieägarna.

Kinnevik kommer att hålla en kapitalmarknadsdag den 19 september 2019 i Stockholm för att ge en uppdatering på portföljens utveckling och den tillväxtfokuserade investeringsstrategin. Programmet inkluderar presentationer från Kinneviks ledningsgrupp, samt från ett antal av de entreprenörer som leder Kinneviks portföljbolag. Kapitalmarknadsdagen kommer att sändas på Kinneviks hemsida, och ytterligare information och registreringsdetaljer kommer att meddelas inom kort.

Georgi Ganev, VD för Kinnevik, kommenterade:

”Kinneviks fortsatta ambition är att vara det främsta noterade bolaget för investerare som söker exponering mot de bästa och mest ambitiösa entreprenörerna som bygger ledande digitala företag i Europa, Norden och USA. Genom att omallokera en del av vårt kapital till nya och spännande tillväxtbolag kommer vi kunna accelerera vår investeringsverksamhet och kapitalisera på våra möjligheter att maximera aktieägarvärden. Vi har varit med om att skapa ett antal riktigt omvälvande bolag, såsom Millicom, Tele2, Zalando, MTG, Nordic Entertainment Group, Avito och många fler. Dagens offentliggöranden rimmar väl med våra ambitioner att återskapa dessa framgångssagor om och om igen.”

Georgi Ganev fortsatte:

”Med den tilltänkta utvecklingen av vår portfölj kommer våra aktieägare dra nytta av exponering mot en portfölj med en högre andel tillväxtbolag. Som en del av vår ambition meddelar vi idag en justerad utdelningspolicy som är mer i linje med vår framtida portföljsammansättning. Efter genomförandet av våra offentliggjorda planer kommer vår portfölj vara mer viktad mot tillväxtbolag, vilket medför att våra ordinarie utdelningar under de närmsta åren kommer vara lägre än under tidigare år. Vi bjuder även in er alla till vår kapitalmarknadsdag i september, där jag ser fram emot att beskriva vår strategi mer djuptgående, samt lyfta fram flera av våra spännande tillväxtbolag. De har alla potential att bli våra nästa framgångssagor, och vi hoppas ni kommer dela vår optimism och framtidstro när vi möts i september.”

Telefonkonferens

Kinnevik kommer att hålla en telefonkonferens för analytiker och media med Kinneviks VD Georgi Ganev och CFO Joakim Andersson klockan 09.00 CET den 4 juni 2019.

De som önskar delta i telefonkonferensen är välkomna att ringa in på telefonnumren nedan. För att tillförsäkra att uppkopplingen till telefonkonferensen fungerar, var vänlig ring in och registrera ert deltagande ett antal minuter innan telefonkonferensen börjar.

Länk till audiocast:

https://edge.media-server.com/m6/p/566z4eih


Telefonnummer:
SE:    +46 856642651
UK:   +44 3333000804
US:    +1 6319131422

Bekräftelsekod: 12494833#

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2019 kl. 23.05 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef

Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Denna kommunikation innehåller framåtblickande uttalanden som återspeglar våra intentioner, åsikter eller nuvarande förväntningar. Sådana uttalanden kan identifieras genom att de innehåller ord som ”framtida”, ”framgent”, ”förväntar”, ”avser”, ”planerar”, ”kan komma” eller liknande uttryck. Sådana uttalanden är föremål för risker och osäkerheter, och faktiska resultat kan skilja väsentligt från det som uttryckts explicit eller implicit i de framåtblickande uttalandena. Faktorer, inklusive risker och osäkerheter, som kan skapa dessa skillnader inkluderar, men är inte begränsade till: marknaders tillväxt och volatilitet, regulatoriska förändringar och utvecklingar, samt effektiviteten i verkställande av strategier. De framåtblickande uttalandena återspeglar endast omständigheter per det datum som anges häri. Kinnevik åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera de framåtblickande uttalandena.

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga