Kinnevik deltar med 50 MUSD i Babylons finansieringsrunda

02 Aug 2019, 01:03 am · Regulatory information

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget kommer att delta med 50 MUSD i en finansieringsrunda på upp till 500 MUSD i Babylon Holdings Limited ("Babylon"), det digitala vårdtjänstbolaget som kombinerar mobil teknik och artificiell intelligens med medicinsk expertis. Efter genomförandet av den första delen, som omfattar 400 MUSD, kommer Kinnevik äga 16,2 procent av Babylon på fullt utspädd basis. Förutsatt att den totala finansieringen kommer att uppgå till 500 MUSD förväntas Kinnevik att äga 15,0 procent på fullt utspädd basis. Finansieringsrundan om 500 MUSD motsvarar en värdering om 2,0 miljarder USD efter emission av nya aktier.

Kinnevik investerade första gången i Babylon i januari 2016, och sedan dess har företaget skapat en unik plattform som har kapacitet att tillhandahålla AI-drivna hälsotjänster och virtuell medicinsk rådgivning, kompletterade med traditionell rådgivning på läkarkliniker. Finansieringsrundan innebär att Babylon kan fortsätta att genomföra sin tillväxt- och innovationsstrategi med fokus på att vidareutveckla sin produkt och banbrytande AI-teknik samtidigt som bolaget utökar sin globala närvaro, särskilt i USA.

Kinnevik deltar i finansieringsrundan genom att bland annat konvertera 19 MUSD som tidigare har tillskjutits bolaget i form av konvertibla lån före 30 juni 2019.

Kinneviks VD, Georgi Ganev kommenterade: ”Vi är glada över att välkomna nya strategiska och finansiella partners till Babylon och att de delar vår syn på företagets tillväxtpotential, vilken vi har varit entusiastiska över sedan vår första investering i början av 2016. Vi ser fram emot nästa kapitel i Babylons utveckling och att fortsätta stödja dem i deras strävan att göra hälsovård tillgängligt för alla till en lägre kostnad.”

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 augusti 2019 kl. 01.00 CEST

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga