Kinnevik bekräftar förberedelser för en finansieringsrunda i Babylon Holdings Limited

31 Jul 2019, 08:00 am · Regulatory information

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") har noterat medieuppgifter angående en potentiell finansieringsrunda i Babylon Holdings Limited, ett bolag där Kinnevik för närvarande äger 20 procent.

Kinnevik kan bekräfta att förberedelser för en finansieringsrunda pågår, samt att processen är i ett slutskede, men att inget avtal har slutits. Slutliga villkor kommer att annonseras om och när ett avtal mellan parterna har ingåtts, vilket förväntas ske denna vecka. Om transaktionen slutförs värderas Babylon till över 1 miljard USD före emission av nya aktier.

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2019 kl. 08.00 CEST.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga