Kinnevik åtar sig oåterkalleligen att lämna en order att förvärva aktier i samband med Global Fashion Groups börsnotering

26 Jun 2019, 17:16 pm · Regulatory information

FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN. SE AVSNITTET VIKTIG INFORMATION  SIST I DETTA PRESSMEDDELANDE

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att man oåterkalleligen har åtagit sig att lägga en order att förvärva aktier för 60 MEUR som en del av Global Fashion Groups ("GFG") börsnotering ("Börsnoteringen").

Som GFG idag offentliggjort kommer de nyemitterade aktierna i GFG som erbjuds i samband med Börsnoteringen att motsvara ett värde om cirka 200 MEUR. Utöver detta kan övertilldelning om cirka 30 MEUR komma att ske.

Kinnevik är idag den största aktieägaren i GFG, med ett innehav om 36,8 procent av aktierna och rösterna. Kinnevik och den näst största aktieägaren i GFG har oåterkalleligen åtagit sig att lägga ordrar att förvärva aktier i Börsnoteringen för ett totalt belopp om 100 MEUR, till ett pris om 4,50 EUR per aktie, varav Kinneviks del uppgår till 60 MEUR. GFG har inte åtagit sig någon skyldighet att tilldela aktier för att fylla ordrar lagda enligt dessa åtaganden, vare sig helt eller delvis.

För ytterligare information om Börsnoteringen och GFGs erbjudande av nya aktier, hänvisas till det prospekt som upprättats, och de pressmeddelanden som offentliggjorts, av GFG på https://global-fashion-group.com/investorrelations/disclaimer/

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2019 kl. 17.15 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.


Bilaga