Verdere utfärdar optioner till Kinneviks vd

12 Feb 2018, 08:00 am

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att Kinnevik informerats av sin största aktieägare Verdere S.à r.l. om att Verdere S.à r.l. har ingått ett avtal om att utfärda 200 000 köpoptioner som ger rätt att förvärva 200 000 Kinnevik B-aktier till Kinneviks verkställande direktör Georgi Ganev för att ytterligare sammanlänka hans intressen med aktieägarnas.

Köpoptionerna kommer att förvärvas på marknadsmässiga villkor och värdet på köpoptionerna (premien) har beräknats av ett oberoende värderingsinstitut, med tillämpning av en allmänt accepterad värderingsmodell (Black-Scholes). Varje köpoption ger rätten att köpa en (1) Kinnevik B-aktie under en tremånadersperiod efter en femårsperiod till ett lösenpris om 325,44 kr.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, investerar i och leder snabbt växande verksamheter i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att leverera både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga välstyrda bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire