Ökat antal aktier och röster i Kinnevik

30 Nov 2018, 08:00 am · Regulatory information

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per 30 november 2018 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 276.253.919, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 580.052.807.

Ökningen beror på att nyemissionen av 587.281 omvandlingsbara, efterställda, incitamentsaktier ("incitamentsaktierna"), uppdelade på fyra aktieserier, till deltagarna i Kinneviks långsiktiga aktieincitamentsprogram som beslutades av årsstämman i maj 2018 har registrerats av Bolagsverket under november 2018.

Per den 30 november 2018 är det totala antalet aktier i Kinnevik uppdelat i två stamaktieserier och fyra incitamentsaktieserier enligt följande:

  • 33.755.432 stamaktier av serie A med tio röster vardera och 241.911.206 stamaktier av serie B med en röst vardera (Kinnevik innehar 536.469 stamaktier av serie B i eget förvar som inte kan företrädas vid bolagsstämman), och
  • 46.255 incitamentsaktier av serie D 2018, 109.388 incitamentsaktier av serie E, 109.388 incitamentsaktier av serie F och 322.250 incitamentsaktier av serie G 2018 med en röst vardera.

Denna information är sådan som Kinnevik AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 30 november 2018 kl. 08.00 CET

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholmslista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire