Ökat antal aktier och röster i Kinnevik

31 May 2018, 17:00 pm

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per 31 maj 2018 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 275.666.638, uppdelat i 41.157.144 A-aktier med tio röster vardera och 234.509.494 B-aktier med en röst vardera, varav 536.900 innehas av Kinnevik. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 646.080.934.

Ökningen beror på en nyemission av 200.000 C-aktier som har återköpts och omstämplats till B-aktier och hålls i eget förvar för att säkerställa leverans av aktier till deltagare i utestående långsiktiga incitamentsprogram.

Denna information är sådan som Kinnevik AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 31 maj 2018 kl. 17.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire