Kinneviks valberednings föreslagna styrelsesammansättning

17 Apr 2018, 08:00 am

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att valberedningen, utöver förslaget till val av Dame Amelia Fawcett till ny styrelseordförande, föreslår omval av styrelseledamöterna Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, Henrik PouIsen, Mario Queiroz och Cristina Stenbeck. Valberedningen föreslår även val av Charlotte Strömberg till ny styrelseledamot. Utöver Tom Boardman har styrelseledamöterna Cynthia Gordon, Lothar Lanz och John Shakeshaft avböjt omval.

Charlotte Strömberg är för närvarande styrelseordförande i Castellum och styrelseledamot i Clas Ohlson, Sofina, Skanska och Bonnier Holding. Hon är även styrelseledamot i Ratos, men har inför årsstämman 2018 avböjt omval. Charlotte är ledamot i Aktiemarknadsnämnden och medgrundare av DHS Venture Partners, en riskkapitalfond som stöds av alumner från Handelshögskolan i Stockholm. Charlotte har tidigare varit styrelseledamot i flera svenska börsbolag inom sektorer som finansiella tjänster, detaljhandel samt hotell och restaurang. Under 2006-2011 var Charlotte verkställande direktör för den nordiska verksamheten på Jones Lang LaSalle, ett globalt kapitalförvaltnings- och rådgivningsföretag specialiserat inom kommersiella fastigheter. Innan hon började på Jones Lang LaSalle var Charlotte Head of Equity Capital Markets, och senare Head of Investment Banking, hos Carnegie Investment Bank. Charlotte har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

"Valberedningen är mycket nöjda med att föreslå Charlotte Strömberg som ny styrelseledamot i Kinnevik. Charlotte kommer att tillföra många års erfarenhet från börsnoterade bolags arbete inom revision, bolagsstyrning och kapitalmarknadsfrågor med sin framstående karriär på den nordiska marknaden inom flertalet branscher, såsom detaljhandeln, finansiella tjänster och media. Charlotte kommer att ansluta som medlem i Kinneviks styrelses revisionsutskott, och bidra till nya styrelseordförande Dame Amelia Fawcetts och styrelsens diskussioner kring kapitalallokering och investeringsfrågor, såsom den fortsatta utvecklingen av en stark vertikal inom finansiella tjänster i Kinneviks portfölj. Charlotte kommer även bidra med ett betydelsefullt stöd till styrelsens kontroll av Kinneviks portföljbolags arbete inom finansiella frågor och riskhantering", sade valberedningens ordförande Cristina Stenbeck.

Cristina Stenbeck fortsatte, "I enlighet med vad valberedningen meddelade i samband med årsstämman 2017, föreslår valberedningen nu att styrelsen återgår till sin traditionella, mindre storlek, vilket tillåter maximal effektivitet och snabbrörlighet. Efter att ha säkerställt kontinuiteten inom styrelsens utskott och en ordnad successionsplan vill valberedningen tacka Cynthia Gordon, Lothar Lanz och John Shakeshaft för deras hängivenhet och engagemang, och upprepar sin uppskattning för Tom Boardmans betydelsefulla bidrag och ledarskap under hans sju år i Kinneviks styrelse. Vi önskar dem lycka till i framtiden."

Valberedningens fullständiga förslag presenteras i kallelsen till Kinneviks årsstämma som hålls den 21 maj 2018. Valberedningen består av Cristina Stenbeck utsedd av Verdere S.à r.l., Wilhelm Klingspor utsedd av familjen Klingspor, Edvard von Horn utsedd av familjen von Horn, James Anderson utsedd av Baillie Gifford, och Ramsay Brufer utsedd av Alecta.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Cristina Stenbeck, Valberedningens ordförande
Telefon +46 (0)8 562 000 00

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire