Kinneviks styrelse har fastställt avstämningsdag för utdelningen av Kinneviks innehav i MTG

03 aug 2018, 08:00 am · Regulatory information

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att Kinneviks styrelse har fastställt avstämningsdagen för att erhålla utdelning av Kinneviks aktier i Modern Times Group MTG AB (publ) ("MTG") till den 10 augusti 2018.

Den 16 juli 2018 beslutade extra bolagsstämman i Kinnevik att dela ut samtliga Kinneviks aktier i MTG till aktieägarna i Kinnevik. Styrelsen bemyndigades av bolagsstämman att fastställa avstämningsdag för utdelningen, med villkoret att avstämningsdagen inte fick fastställas till en dag som inträffade före det att samtliga Kinneviks MTG A-aktier omvandlats till MTG B-aktier. Detta villkor uppfylldes den 1 augusti 2018 då Bolagsverket och Euroclear Sweden registrerade omvandlingen. Kinneviks styrelse har nu fastställt avstämningsdagen för utdelningen till den 10 augusti 2018.

Sista dag för handel i Kinneviks aktier inklusive rätt att erhålla utdelade MTG-aktier är den 8 augusti 2018. Från och med den 9 augusti 2018 kommer Kinneviks aktier att handlas utan rätt att erhålla aktier i MTG. Omkring den 14 augusti 2018 beräknas MTG B-aktierna komma Kinneviks aktieägare tillhanda.

För ytterligare information om utdelningen av Kinneviks aktier i MTG, se Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning") där det bland annat finns en informations­broschyr om utdelningen av Kinneviks aktier i MTG.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 50
Mobil +46 (0)70 762 00 50

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire