Kinnevik stödjer den föreslagna kombinationen av MTGs verksamheter Nordic Entertainment och MTG Studios med TDC Group

01 Feb 2018, 07:31 am

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att man stödjer den föreslagna kombinationen avModern Times Group MTG AB (publ)s ("MTG") verksamheter Nordic Entertainment och MTG Studios (tillsammans "MTG Nordics") med TDC A/S ("TDC Group"), samt att man förväntas bli ägare av 5,6 procent i det kombinerade bolaget.

MTG och TDC Group meddelade idag att bolagen ingått ett avtal om att kombinera MTG Nordics med TDC Group. Som vederlag kommer MTG erhålla 308,9 miljoner nyemitterade aktier i TDC Group värda cirka 16,3 Mdkr per gårdagens stängningskurs, samt en kontantbetalning om 3,3 Mdkr. MTG avser att dela ut alla mottagna aktier i TDC Group till sina aktieägare omedelbart efter genomförandet. Samgåendets genomförande är bland annat föremål för godkännande av MTGs och TDC Groups aktieägare vid deras respektive bolagsstämmor, vilka i nuläget förväntas hållas under andra kvartalet 2018, samt godkännande från relevanta myndigheter.

Kinnevik är idag den största aktieägaren i MTG, med ett sammanlagt innehav om 20,0 procent av aktierna och 47,6 procent av rösterna.[1] Kinnevik har oåterkalleligt åtagit sig att rösta för samgåendet och utdelningen vid MTGs bolagsstämma, samt att inte sälja några aktier eller på annat sätt avhända sig några rösträtter i MTG innan utdelningen är genomförd, undantaget försäljningar på sedvanliga villkor och för regulatoriska ändamål. Därtill har Kinnevik förbundit sig till vissa tröskelvärden avseende potentiella förvärv av aktier i TDC Group fram till att utdelningen är genomförd, på sedvanliga villkor.

När aktierna i TDC Group har delats ut till MTGs aktieägare förväntas Kinnevik äga 5,6 procent av aktierna i TDC Group.

"MTG har genomfört en framgångsrik strategisk omvandling från ett traditionellt nationellt tv-bolag till en global digital underhållningskoncern. Det föreslagna samgåendet med en välkänd partner verksam i Danmark och Norge kommer att skapa Europas första helkonvergerade media- och kommunikationsleverantör. Det kommer samtidigt möjliggöra för MTG att fokusera på utvecklingen av sin globala underhållningsverksamhet. Den föreslagna transaktionen har vårt fulla stöd", sade Georgi Ganev, verkställande direktör för Kinnevik.

För ytterligare information om finansiella detaljer och preliminär tidsplan för samgåendet, utdelningen av aktier i TDC Group till MTGs aktieägare, samt information om det kombinerade bolaget och det nya MTG hänvisas till de pressmeddelanden som publicerats av MTG på www.mtg.com och TDC Group på www.tdcgroup.com.

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018 kl. 07.35 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, investerar i och leder snabbt växande verksamheter i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att leverera både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga välstyrda bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.


--

[1] Inkluderar aktier i eget förvar.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire