Kinnevik investerar 41 MUSD i Livongo och ökar ägarandelen

11 Apr 2018, 14:00 pm

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget har investerat 41 MUSD i Livongo Health Inc. ("Livongo") som en del av en total kapitalanskaffning om 105 MUSD, genom vilken Kinnevik ökar sin ägarandel till 8%. Livongo är ett digitalt hälsovårdsbolag baserat i USA som hjälper människor med kroniska sjukdomar att leva bättre och hälsosammare liv.

"Vi är glada över att ta en ledande roll i Livongos kapitalanskaffning och att öka vår ägarandel i bolaget. Under året som gått sedan vår första investering har Livongo utökat sin medlemsbas med en faktor om 2,5 gånger, och förstärkt sin ledande position inom vård av kroniska sjukdomar, inledningsvis med fokus på diabetes och högt blodtryck. Investeringen i Livongo är en viktig del i vår strategi att fokusera och identifiera vinnarna i vår privata portfölj", sade Kinneviks vd Georgi Ganev.

"Vård av patienter med kroniska sjukdomar innebär stora samhällskostnader i USA och över hela världen. Det finns sätt att adressera detta, och Livongo ledder denna utveckling. Den nya forskningen inom hälsa och hälsovård utgår från en förståelse för konsumenten och dennes behov. Livongo ger sina medlemmar tillgång till användbar och handlingsbar information som leder till mätbart bättre kliniska resultat. Den kapitalanskaffning som meddelats idag sätter oss i en ännu bättre position att förverkliga våra mål. Vi är mycket glada över att ha Kinneviks fortsatta stöd under den här spännande delen av vår resa", sade Livongos vd Glen Tullman.

Livongo hjälper människor med kroniska sjukdomar att leva bättre och hälsosammare liv. Bolaget gör vardagen enklare för människor som lever med kroniska sjukdomar, inledningsvis med fokus på diabetes och högt blodtryck. Livongo driver beteendeförändringar genom att kombinera ny teknik inom konsumenthälsa, personliga rekommendationer och support i realtid.

Det nya kapitalet kommer stötta fortsatt snabb tillväxt, investeringar i dataanalyskunskap, djupare integration med kunder och samarbetspartners, samt utvecklingen av Livongos egna plattform.


För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire