Förändring i antalet A-aktier, B-aktier och röster i Kinnevik

29 Jun 2018, 08:00 am

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per 29 juni 2018 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 275.666.638, uppdelat i 33.755.432 A-aktier med tio röster vardera och 241.911.206 B-aktier med en röst vardera, varav 536.469 innehas av Kinnevik. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 579.465.526.

Den 21 maj 2018 beslutade årsstämman i Kinnevik att ägare av A-aktier skulle ha rätt att omstämpla sina A-aktier till B-aktier. Begäran om omstämpling var möjlig från den 4 juni 2018 till och med den 18 juni 2018. Under denna period begärdes 7.401.712 A-aktier omstämplas till B-aktier. Denna omvandling av aktier registrerades hos Bolagsverket under juni månad.

Denna information är sådan som Kinnevik AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 29 juni 2018 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire