Ägarförändringar i Kinnevik

02 Nov 2018, 08:00 am · Regulatory information

Kinnevik AB ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget har informerats om att dess största aktieägare - Verdere Sàrl ("Verdere") - träffat ett avtal med, bland andra, sina aktieägare om vissa transaktioner. När dessa transaktioner genomförts kommer (i) Verdere att kontrollera  4,2 procent av aktierna och 18,1 procent av rösterna i Kinnevik, (ii) CMS Sapere Aude Trust reg. att kontrollera 1,4 procent av aktierna och 6,7 procent av rösterna i Kinnevik och (iii)  Camshaft Sàrl att kontrollera 1,0 procent av aktierna och 0,5 procent av rösterna i Kinnevik.

För ytterligare information, vänligen se de flaggningsmeddelanden avseende transaktionerna som hänvisas till ovan och som kommer att finnas tillgängliga på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2018 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire