Kinnevik offentliggör MTN-prospekt

14 Feb 2017, 08:00 am

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att man beslutat att etablera ett obligationsprogram för så kallade medium term notes ("MTN-Programmet") med en låneram om 4 Mdkr. Kinnevik har för detta syfte upprättat ett grundprospekt som Finansinspektionen idag den 14 februari 2017 har godkänt och registrerat.

Prospektet är tillgängligt på Kinneviks hemsida, www.kinnevik.com/sv/investerare/finansiering, samt på Finansinspektionens hemsida, www.finansinspektionen.se. SEB står som arrangör av MTN-Programmet och är även emissionsinstitut tillsammans med Svenska Handelsbanken, Swedbank, Nordea Bank, samt DNB Bank ASA, filial Sverige.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, investerar i och leder snabbt växande verksamheter i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att leverera både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga välstyrda bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

PDF

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

Bilagor