Kinnevik: Högsta förvaltningsdomstolen avslår Skatteverkets ansökan om prövningstillstånd i skattemål om 702 Mkr

15 Feb 2017, 16:45 pm

Kinnevik AB ("Kinnevik") meddelade idag att Högsta förvaltningsdomstolen inte meddelar prövningstillstånd avseende Skatteverkets överklagande av Kammarrätten i Sundsvalls dom i skattetvisten rörande kupongskatt om 702 Mkr i samband med Kinneviks förvärv av Emesco AB 2009.

I december 2015 biföll Kammarrätten i Sundsvall Kinneviks yrkande i målet, varefter Skatteverket ansökte om prövningstillstånd i februari 2016. Som tidigare meddelats i Kinneviks årsredovisningar har Kinnevik inte reserverat för skatteexponeringen i räkenskaperna som ett resultat av tvisten. Dagens beslut har därför ingen påverkan på Kinneviks räkenskaper eller kassaflöde.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef

Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, investerar i och leder snabbt växande verksamheter i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att leverera både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga välstyrda bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire