Kinnevik förbinder sig att stödja Black Earth Farmings försäljning av tillgångar

13 Feb 2017, 13:24 pm

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att man har ingått ett åtagande att stödja försäljningen av Black Earth Farming Limiteds ("Black Earth Farming") dotterbolag AGRO-Invest och AGRO-Invest Regions.

Kinnevik äger 51.811.828 aktier i form av svenska depåbevis i Black Earth Farming, motsvarande 24,6 procent av bolagets aktiekapital.

Kinnevik har åtagit sig gentemot köparen av AGRO-Invest och AGRO-Invest Regions att inte avyttra några depåbevis fram till och med den extra bolagsstämma i Black Earth Farming som kommer att sammankallas för godkännande av transaktionen. Kinnevik har även åtagit sig att rösta i enlighet med förslaget från Black Earth Farmings styrelse att godkänna transaktionen och alla andra beslut vid den extra bolagsstämman som är nödvändiga för transaktionens genomförande.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef

Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, investerar i och leder snabbt växande verksamheter i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att leverera både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga välstyrda bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

PDF

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

Bilagor