Kinnevik emitterar obligation om 1 miljard kronor

08 Mar 2017, 14:30 pm

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget har emitterat obligationer om totalt 1 Mdkr på den svenska obligationsmarknaden.

Obligationen har fem års löptid och räntan baseras på tre månaders STIBOR plus 1,10 procent. För att eliminera ränterisken har Kinnevik ingått en ränteswap varigenom bolaget kommer betala en fast årlig ränta om 1,495 procent på hela beloppet om 1 Mdkr.

Obligationen har emitterats under Kinneviks program för s.k. medium term notes ("MTN") som etablerades i februari 2017 med en låneram om 4 Mdkr.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef

Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, investerar i och leder snabbt växande verksamheter i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga välstyrda bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire