Kinnevik avser att sälja sin kvarvarande andel i Lazada för 115 MUSD

28 Jun 2017, 11:30 am

Med anledning av offentliggöranden av andra involverade parter meddelade Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") idag att man avser att sälja sin kvarvarande andel om 3,6% iLazada Group S.A. ("Lazada") till Alibaba Group Holding Limited ("Alibaba") för en bruttoköpeskilling om 115 MUSD.

Lazada grundades 2012 och är en heltäckande e-handelsplattform för lokala och internationella säljare och varumärken, tillgänglig för konsumenter i sex marknader i Sydostasien: Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Thailand och Vietnam.

I april 2016 sålde Kinnevik knappt hälften av sina aktier i Lazada till Alibaba för en bruttoköpeskilling om 57 MUSD. Försäljningen var en del i en större transaktion där Alibaba förvärvade en kontrollerande aktiepost i Lazada. Direkt efter transaktionen i april 2016 värderades Lazada till 2,0 miljarder USD. I samband med transaktionen ingick Kinnevik och andra aktieägare ett avtal med Alibaba som gav Alibaba rätt att förvärva, och aktieägarna rätt att kollektivt sälja, de resterande andelarna till marknadsvärde under en period om 12 till 18 månader efter att transaktionen slutförts.

Den avsedda försäljningen av Kinneviks kvarvarande andel om 3,6% i Lazada för 115 MUSD motsvarar en värdering av Lazada om 3,15 miljarder USD. Transaktionen motsvarar en värdeökning om 327 Mkr eller 47% jämfört med Kinneviks rapporterade verkliga värde per den 31 mars 2017. Kinneviks sammanlagda investering om SEK 503m i Lazada förväntas resultera i en nettovinst om 933 Mkr, motsvarande 2,9 gånger investerat kapital, och en IRR om 33%, per den 27 juni 2017.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, investerar i och leder snabbt växande verksamheter i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att leverera både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga välstyrda bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire