Henrik Poulsen utsedd till vice styrelseordförande i Kinnevik

06 Aug 2017, 20:30 pm

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att styrelsen har utsett Henrik Poulsen till vice styrelseordförande vid sidan av Dame Amelia Fawcett. Henrik Poulsen valdes till styrelseledamot vid årsstämman 2017 och han är ledamot i Kinneviks revisionskommitté.

Henrik Poulsen är verkställande direktör för Dong Energy, det världsledande företaget inom havsbaserad vindkraft. Innan han tillträdde sin tjänst på Dong Energy år 2012 var Henrik verkställande direktör för det danska telekomföretaget TDC mellan 2008 och 2012.

"Det gläder mig att Henrik antar rollen som vice styrelseordförande i Kinnevik. Sedan han valdes in i maj har Henrik varit en mycket aktiv styrelseledamot och bidragit med stor branscherfarenhet och operativ kunskap till styrelsens diskussioner. Jag ser fram emot att arbeta ännu närmare honom i hans nya roll som vice styrelseordförande", sade styrelseordförande Tom Boardman.

Valberedningen som representerar mer än 50% av rösterna i bolaget står bakom styrelsens beslut att utse Henrik Poulsen till vice styrelseordförande.

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 augusti 2017 kl. 20:30 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, investerar i och leder snabbt växande verksamheter i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att leverera både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga välstyrda bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire