Dame Amelia Fawcett föreslås som ny styrelseordförande i Kinnevik

08 Dec 2017, 12:00 pm

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolagets valberedning kommer att föreslå valet av Dame Amelia Fawcett till ny styrelseordförande vid årsstämman 2018.

Dame Amelia Fawcett har varit styrelseledamot i Kinnevik sedan 2011 och har varit vice styrelseordförande sedan 2013. Hon ersätter Tom Boardman som har beslutat att avböja omval vid årsstämman 2018.

Cristina Stenbeck, valberedningens ordförande, kommenterade:

"Jag är mycket nöjd med att Amelia har accepterat att föreslås som styrelseordförande i Kinnevik. Sedan hon valdes in 2011 har Amelia varit en aktiv medlem i styrelsen, och bidragit med sina erfarenheter från att leda internationella bolag i ett flertal sektorer, såsom finansiella tjänster, media och telekom. Hon har även i flera år lett Kinneviks och portföljbolagens arbete inom bolagsstyrning, riskhantering, regelefterlevnad och ersättningsprinciper, som styrelseledamot och ordförande för relevanta styrelseutskott. Jag ser fram emot att arbeta än närmre med Amelia i hennes roll som styrelseordförande."

Cristina Stenbeck fortsatte:

"Från styrelsen och valberedningen vill jag framföra vår djupa tacksamhet till Tom Boardman för hans väsentliga bidrag under hans sju år i Kinneviks styrelse, och Toms ledarskap under hans senaste två år som styrelseordförande."

Dame Amelia Fawcett har varit styrelseledamot i Kinnevik sedan 2011 och utsågs till vice styrelseordförande 2013. Hon är även ordförande för Standards Board for Alternative Investments, styrelseledamot för State Street Corporation i Boston i USA samt ordförande för bolagets Risk Committee, och medlem av Board of the UK Treasury. Dame Amelia är vice ordförande och Governor för London Business School, ordförande för Prince of Wales' Charitable Foundation, och förtroendevald för Project Hope UK. Hon hade chefsbefattningar inom Morgan Stanley under 1987-2006, och var Vice Chairman och Chief Operating Officer för den europeiska verksamheten under 2002-2006. Hon var styrelseledamot för Guardian Media Group under 2007-2013 och ordförande under 2009-2013. År 2010 belönades hon med ordensutmärkelsen DBE (Dame Commander of the British Empire) av drottning Elizabeth II för hennes insatser inom den finansiella tjänstesektorn. Hon har en juristexamen från University of Virginia, USA, samt en kandidatexamen i historia från Wellesley College, USA.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Kinneviks årsstämma som hålls den 21 maj 2018. Valberedningen består av Cristina Stenbeck utsedd av Verdere S.à r.l., Wilhelm Klingspor utsedd av familjen Klingspor, Edvard von Horn utsedd av familjen von Horn, James Anderson utsedd av Baillie Gifford, och Ramsay Brufer utsedd av Alecta. De fem aktieägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 60 procent av rösterna i Kinnevik.

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2017 kl. 12.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, investerar i och leder snabbt växande verksamheter i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att leverera både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga välstyrda bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire