Minskat antal aktier och röster i Kinnevik

31 Aug 2016, 08:00 am

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per 31 augusti 2016 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 275.466.638, uppdelat i 41.157.144 A-aktier med tio röster vardera och 234.309.494 B-aktier med en röst vardera, varav 350.903 innehas av Kinnevik. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 645.880.934.

Den 23 maj 2016 beslutade årsstämman i Kinnevik att minska aktiekapitalet med 230.155,20 kr genom indragning av 2.301.552 B-aktier som återköptes inom ramen för Kinneviks återköpsprogram som genomfördes mellan 15 februari 2016 och 23 mars 2016. Minskningen registrerades av Bolagsverket och aktierna drogs in under augusti 2016.

Informationen är sådan som Kinnevik AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2016 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter. Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire