Kinneviks styrelse föreslår 5 miljarder kronor i extra kontant värdeöverföring till aktieägarna

19 Apr 2016, 08:30 am

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att dess styrelse har beslutat att föreslå en extra kontant värdeöverföring om 18 kr per aktie till årsstämman den 23 maj 2016, motsvarande totalt cirka SEK 5 Mdkr, genom ett obligatoriskt inlösenprogram.

Efter de betydande och framgångsrika försäljningar som har genomförts under de senaste sex månaderna har Kinneviks styrelse utvärderat bolagets kapitalstruktur och beslutat att föreslå årsstämman att besluta om en extra kontant värdeöverföring om 18 kr per aktie, motsvarande totalt cirka SEK 5 Mdkr, till Kinneviks aktieägare genom ett obligatoriskt inlösenprogram. Förslaget föranleder inga förändringar av Kinneviks finansiella mål avseende kapitalstruktur och utdelningspolicy.

Kombinerat med den föreslagna ordinarie utdelningen om 7,75 kr per aktie kommer aktieägarna att erhålla 25,75 kr per aktie. Den totala värdeöverföringen uppgår till cirka 7,1 Mdkr.

Ytterligare information om inlösenprogrammet finns tillgänglig under punkt 22(a)-(c) i kallelsen till Kinneviks årsstämma. En informations­broschyr avseende inlösenprogrammet kommer att hållas tillgänglig på Kinneviks hemsida, www.kinnevik.com, från den 9 maj 2016.

Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2016 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter. Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#2004648