Kinnevik: Valberedningens förslag till styrelse och ny styrelseordförande

11 Mar 2016, 08:00 am

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolagets valberedning har föreslagit val av Tom Boardman till ny styrelseordförande och av Lothar Lanz till ny styrelseledamot. Vidare föreslås omval av Anders Borg, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck.

Under den senaste tio åren har Cristina lett omvandlingen av Kinnevik från ett investmentbolag inom mobiltelefoni, media och förpackningslösningar till en av världens ledande digitala investerare med betydande ägarandelar i snabbväxande och framgångsrika bolag inom e-handel och marknadsplatser.

"Det har varit en enastående resa bestående av intensivt arbete och stora framgångar. Kinnevik är idag starkare än någonsin, med en fantastisk portfölj inom såväl mobiltelefoni som digitala tjänster och den starkaste balansräkningen i bolagets historia. Vi har ett talangfullt team och en styrelse som besitter stor erfarenhet och mångfald. Jag kommer fortsätta att stödja Kinneviks team i dess arbete att möta sina långsiktiga åtaganden gentemot sina aktieägare och portföljbolag som styrelseledamot. Som en aktiv representant för bolagets största aktieägare ämnar jag även fortsätta leda arbetet i Kinneviks valberedning", sade Cristina Stenbeck.

Tom Boardman har varit styrelseledamot i Investment AB Kinnevik sedan 2011. Han är även styrelseledamot i Nedbank Group, Woolworths Holdings, Royal Bakofeng Holdings och African Rainbow Minerals, och var styrelseledamot i Vodacom Group mellan 2009 och 2011. Tom hade under 1973-1986 olika chefsbefattningar inom gruvindustrin och detaljhandeln i Sydafrika. Mellan 1986 och 2002 hade Tom olika chefsbefattningar inom BoE Bank och under 2003-2010 var han verkställande direktör i Nedbank Group. Tom är sydafrikansk medborgare och har en B Com och CTA från University of Witwatersrand, Sydafrika.

"Valberedningen är glada att föreslå Tom Boardman som ny styrelseordförande. Tom har varit en aktiv medlem av styrelsen de senaste fem åren, och har bidragit med sin erfarenhet från att leda och bygga bolag inom ett flertal sektorer, såsom telekommunikation, finansiella tjänster och detaljhandel. Hans bakgrund som grundare och VD medför även värdefulla perspektiv till Kinneviks operativa arbete", sade Cristina Stenbeck.

Lothar Lanz har varit styrelseledamot och ordförande av revisionsutskottet i Zalando sedan 2014. Den 1 mars 2016 meddelade Zalando att Lothar till årsstämman 2016 hade föreslagits till ny styrelseordförande för bolaget. Han är även styrelseledamot i Axel Springer, TAG Immobilien och Home24. Lothar var ekonomichef och operativ chef för Axel Springer mellan 2009 och 2014, efter 12 år på ProSiebenSat.1 Media som ekonomichef. Lothar är tysk medborgare och examinerades med en Master of Commerce efter studier i Business Administration i Stuttgart och Berlin.

"Valberedningen gläds åt att kunna välkomna Lothar Lanz till Kinneviks styrelse. Jag har arbetat nära Lothar i Zalandos styrelse och med hans erfarenhet och bekantskap med många av våra portföljbolag, särskilt i Tyskland, kommer han utgöra ett utmärkt tillskott till styrelsen. Han kommer även föreslås bli medlem i revisionsutskottet", sade Cristina Stenbeck.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till Kinneviks årsstämma som hålls den 23 maj 2016. Valberedningen består av Cristina Stenbeck utsedd av Verdere S.à. r.l., Wilhelm Klingspor utsedd av familjen Klingspor, Ramsay Brufer utsedd av Alecta, James Anderson utsedd av Baillie Gifford, samt Edvard von Horn utsedd av familjen von Horn.

Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2016 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter. Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1993528