Kinnevik: Valberedningen föreslår ytterligare styrelseledamot

19 Apr 2016, 08:30 am

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att utöver de tidigare presenterade förslagen föreslår bolagets valberedning val av Mario Queiroz till ny styrelseledamot.

Den 11 mars 2016 presenterade Kinneviks valberedning sina förslag till årsstämman 2016. Valberedningen föreslog val av Tom Boardman till ny styrelseordförande och av Lothar Lanz till ny styrelseledamot, samt omval av styrelseledamöterna Anders Borg, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck.

Valberedningen har beslutat att föreslå en ytterligare person, Mario Queiroz, till ny styrelseledamot.

Mario Queiroz är Vice President of Product Management på Google där han ansvarar för Chromecast och Androids TV-verksamhet. Tidigare på Google ledde Mario produktutveckling av Android, innefattande viktiga delar av operativsystemet, mobilapplikationer, Android Market och Googles första Nexus smartphone. Innan han började på Google 2005 arbetade Mario under 16 år på Hewlett-Packard, bland annat som Vice President of Operations och Senior Director of Global eCommerce. Mellan 2008 och 2013 var Mario styrelseledamot i Metro International. Mario är brasiliansk och amerikansk medborgare, och har BSc- och MSc-examen i elektroteknik från Stanford University.

Valberedningens ordförande, Cristina Stenbeck, kommenterade: "Valberedningen är glada att föreslå Mario Queiroz som ny styrelseledamot. Mario kommer bidra med ett unikt perspektiv på hur konsumenters digitala livsstilar ytterligare kan förbättras genom innovationer av produkter och teknologiska plattformar inom Kinneviks portföljbolag."

Valberedningens samtliga förslag presenteras i kallelsen till Kinneviks årsstämma som hålls den 23 maj 2016. Valberedningen består av Cristina Stenbeck utsedd av Verdere S.à. r.l., Wilhelm Klingspor utsedd av familjen Klingspor, Ramsay Brufer utsedd av Alecta, James Anderson utsedd av Baillie Gifford, samt Edvard von Horn utsedd av familjen von Horn.

Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2016 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter. Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#2004645