Kinnevik: Tillfällig ökning av antalet aktier och röster i Kinnevik

31 May 2016, 08:00 am

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per 31 maj 2016 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 555.536.380, uppdelat i 84.738.624 A-aktier med tio röster vardera och 470.797.756 B-aktier med en röst vardera, varav 5.304.910 innehas av Kinnevik. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1.318.183.996.

Den 23 maj 2016 beslutade årsstämman i Kinnevik om ett aktieinlösen­program. Aktieinlösen­programmet innefattar en aktiesplit varigenom varje existerande aktie i bolaget delas i två aktier. Som ett resultat av aktiespliten har antalet aktier i Kinnevik ökat med 277.768.190 aktier under slutet av maj.

De 277.768.190 nya aktierna är inlösenaktier som kommer att lösas in som en del av aktieinlösen­programmet. Därefter kommer antalet aktier i Kinnevik uppgå till 277.768.190, samma antal som före aktiespliten.

Årsstämman beslutade vidare (i) att minska aktiekapitalet genom indragning av 2.301.552 B-aktier som återköptes inom ramen för Kinneviks återköpsprogram som genomfördes mellan 15 februari 2016 och 23 mars 2016, (ii) att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av C-aktier för att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Kinneviks aktiebaserade incitamentsprogram 2016, och (iii) att erbjuda ägare av A-aktier att omstämpla sina A-aktier till B-aktier. Dessa beslut kommer att verkställas efter att aktieinlösen­programmet har genomförts.

Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2016 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter. Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#2016534