Kinnevik: Investering i Linio och resultatrapport för första halvåret 2016 för Westwing och Home24

22 Sep 2016, 08:00 am

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget har åtagit sig att göra en följdinvestering om 12 MEUR i Linio. Kinnevik offentliggjorde även resultatet för första halvåret 2016 för Westwing och Home24.

I september 2016 genomförde Linio en kapitalanskaffning om 50 MEUR i vilken Kinnevik har åtagit sig att investera 12 MEUR. Kapitalanskaffningen genomförs i etapper stegvis och när samtliga etapper genomförts kommer Kinneviks ägarandel i Linio att uppgå till 27%[1], en ökning jämfört med nuvarande 17%[1].

Ett sammandrag av den finansiella utvecklingen för Westwing och Home24 återfinns på efterföljande sidor i det här pressmeddelandet. Båda bolagen gjorde stora framsteg under första halvåret 2016 mot att nå lönsamhet; Westwing förbättrade sin EBITDA-marginal med 23 procentenheter jämfört med förra året och Home24 med 11 procentenheter. I september 2016 avslutade Home24 en kapitalanskaffning om 20 MEUR i vilken Kinnevik investerade 2,8 MEUR, vid sidan om Baillie Gifford, Rocket Internet och andra befintliga investerare.

Rocket Internet kommer att hålla en telefonkonferens idag den 22 september 2016 kl. 10.00 CET för att presentera resultatet för Rocket Internet och sina största portföljbolag för första halvåret 2016. Presentationen kommer att finnas tillgänglig på www.rocket-internet.com/investors och de som vill delta via telefon är välkomna att ringa in på nedan telefonnummer:

DE: +49 69 222 229 043
UK: +44 203 009 2452
USA: +1 855 402 7766

PIN-kod: 75549577#

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83
Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter. Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.
--

[1] Inte justerat för deltagande från ledningen

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire