Kinneviks årsstämma: Påminnelse samt frågestund med styrelseordförande och VD

06 May 2015, 08:00 am

Investment AB Kinnevik håller årsstämma måndagen den 18 maj 2015 klockan 10.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Innan stämman kommer styrelseordförande och VD hålla en frågestund med start 8.30.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken måndagen den 11 maj 2015,
     
  • dels anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 11 maj 2015. Anmälan görs på bolagets hemsida www.kinnevik.se, på telefon 0771-246 400 eller med post till Investment AB Kinnevik, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd.

 

Insläpp till stämman startar kl 08.00.

Klockan  8.30 kommer Kinnevik att hålla en frågestund med Peter Karlsson, analyschef på Handelsbanken Capital Markets, som moderator där Kinneviks styrelseordförande Cristina Stenbeck samt VD Lorenzo Grabau  adresserar frågor om Kinneviks strategi och verksamhet.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
  Mobil +46 (0)70 762 00 83

 

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter inom fyra sektorer: Kommunikation , E -handel & Marknadsplatser, Underhållning och Finansiella tjänster . Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknaden. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck , Klingspor och von Horn.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1919139