Kinnevik: Zalando meddelar preliminärt resultat för 2014

12 Feb 2015, 08:00 am
Investment AB Kinnevik meddelade idag att Zalando har publicerat preliminärt resultat för 2014.

Zalando var lönsamt 2014 efter ett starkt fjärde kvartal 2014

  • Gruppens intäkter ökade med ca 26 procent för helåret 2014
  • Rekordhög justerad rörelsemarginal för fjärde kvartalet om 9,9 procent
  • Positiv justerad rörelsemarginal om 3,7 procent för helåret för första gången
  • Utvecklingen visar att affärsmodellen kan uppnå betydande rörelsemarginal

Zalandos pressmeddelande återfinns på www.corporate.zalando.com.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
  Mobil +46 (0)70 762 00 83

 

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1893931