Kinnevik: Valberedning inför Årsstämman 2016

05 okt 2015, 10:00 am

I enlighet med beslut vid årsstämman 2015 har Cristina Stenbeck sammankallat en valberedning bestående av ledamöter som har utsetts av de största aktieägarna i Kinnevik som har valt att utse ledamöter till valberedningen.

Valberedningen består av Cristina Stenbeck i sin egenskap av styrelseordförande och utsedd av Verdere Sàrl, Wilhelm Klingspor som har utsetts av familjen Klingspor, Edvard von Horn som har utsetts av familjen von Horn, James Anderson som har utsetts av Baillie Gifford samt Ramsay Brufer som har utsetts av Alecta.

Information om valberedningens arbete finns på Kinneviks hemsida www.kinnevik.se. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Kinneviks styrelse kan inkomma med skriftligt förslag till arsstamma@kinnevik.se eller till Bolagssekreteraren, Investment AB Kinnevik, Box 2094, 103 13 Stockholm.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
  Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter inom fyra sektorer: Kommunikation, E -handel & Marknadsplatser, Underhållning och Finansiella tjänster. Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknaden. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1956628