Kinnevik tillkännager ny ledning i Global Fashion Group och ytterligare kapitalanskaffning

08 Apr 2015, 08:00 am
  • Global Fashion Group utser Romain Voog som verkställande direktör och Nils Chrestin som finansdirektör
  • Sammanslagningen av de fem ledande e-handelsbolagen inom skor och mode på tillväxtmarknader och bildandet av Global Fashion Group är slutförd
  • Tengelmann Ventures och Verlinvest investerar ytterligare 32 miljoner euro i Global Fashion Group enligt samma värdering som vid sammanslagningen.
  • Global Fashion Group fortsätter att fokusera på ökad tillväxt för e-handel av skor och mode i över 27 tillväxtmarknader på fyra kontinenter

Kinnevik meddelade idag att samgåendet för att skapa Global Fashion Group ("GFG"), världsledande e-handelskoncern inom skor och mode på tillväxtmarknader har slutförts, att en finansieringsrunda om ytterligare 32 miljoner euro i GFG slutförts samt att Romain Voog (43) utsetts till verkställande direktör och Nils Chrestin (34) till finansdirektör.

Romain och Nils kommer att ansvara för den övergripande strategiska och operativa utvecklingen av GFG liksom de olika koncernfunktionerna, medan ledningsgrupperna för Dafiti, Lamoda, Jabong, Zalora och Namshi fortsätter att leda de starka regionala e-handelsplattformarna för skor och mode. Dessutom kommer GFG under ledning av Romain och Nils att fortsätta utveckla lösningar för att sprida kunskap inom koncernen, skapa stordriftsfördelar och förbättra bolagets globala infrastruktur för att stärka sin position som ledande modedestination i tillväxtmarknader. 

Romain Voog har 13 års erfarenhet inom detaljhandel och e-handel och en bakgrund som strategikonsult. Han har de senaste sju åren varit verksam på Amazon i Frankrike, nu senast som verkställande direktör och landschef för Frankrike. Dessförinnan arbetade Romain sex år på Carrefour i olika ledarroller och han har även en bakgrund som strategikonsult på Boston Consulting Group och Bain & Company i Europa och Asien. Romain har en ingenjörsexamen från École Centrale Paris.

Nils Chrestin har de senaste två åren varit medlem av ledningsgruppen och finansdirektör för Lamoda i Moskva innan han kom till GFG som finansdirektör i januari 2015. Dessförinnan var Nils verksam som private equity investerare på Morgan Stanley Private Equity. Nils har mer än 10 års erfarenhet och en examen i matematik från Ludwig-Maximilian-universitetet.

"Vi är glada över utnämningen av Romain som ny vd för GFG. Han kan bidra med värdefull e-handelexpertis och kompletterar det enastående arbete som våra regionala chefer gör. Romain och Nils blir ett bra team för att bidra med spetskompetens inom de olika affärsenheterna", säger Lorenzo Grabau, ordförande i GFG och VD för Kinnevik.

"Jag är mycket glad över att bli verkställande direktör för GFG. Jag ser fram emot att arbeta med våra enastående team i nästa utvecklingsfas i våra fem regionala bolag och bygga den ledande e-handelsaktören inom mode i tillväxtmarknader", säger Romain Voog, VD för GFG.

"Jag ser mycket fram emot att arbeta med Romain och våra regionala ledningsgrupper för att fortsätta utveckla effektiva processer på global nivå, integrera verksamheterna och skapa stordriftsfördelar i koncernen", säger Nils Chrestin, finansdirektör för GFG.

I mars 2015 erhöll GFG en ytterligare investering på 32 miljoner euro av befintliga aktieägare Tengelmann Ventures och Verlinvest. Kapitalanskaffningen genomfördes enligt värderingen vid sammanslagningen och bildandet av GFG, som efter kapitaltillskottet värderas till 2,8 miljarder euro. Efter transaktionen äger Kinnevik 25,4% och Rocket Internet äger 23,0% av GFG.

GFG är verksamt i 27 länder på fyra kontinenter och har över 8.500 anställda. GFG riktar sig mot marknaden för skor och mode i tillväxtländer som omsätter 630 miljarder euro och består av 2,5 miljarder människor som rör sig snabbt ifrån traditionell detaljhandel till e-handel. GFG erbjuder ett brett sortiment av ledande internationella och lokala modemärken, samt ett urval av egna märken. GFG investerar konsekvent i att förbättra kundupplevelsen, inklusive leveranser den sista transportsträckan vid behov. Global Fashion Group grundades 2011 av Kinnevik och Rocket Internet. För ytterligare information besök www.global-fashion-group.com.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
  Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentvarumärken inom fyra sektorer: Kommunikation, E-handel & Marknadsplatser, Underhållning och Finansiella tjänster. Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1909323