Kinnevik: Telefonkonferens och presentation av resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2014

28 Jan 2015, 10:00 am

Investment AB Kinnevik kommer att offentliggöra resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2014 fredagen den 6 februari 2015 cirka kl 08.00 CET. 

En telefonkonferens kommer att hållas samma dag kl 10.00 CET. Presentationen hålls på engelska och kommer även att finnas tillgänglig som audiocast på Kinneviks webbplats www.kinnevik.se.

Samtalsinformation:

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:

SE: +46 850556474
UK: +44 2033645374
US: +18557532230

 

För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef   Telefon +46 (0)8 562 000 83
    Mobil +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar följande övergripande sektorer: Kommunikation, E-handel och Marknadsplatser, Media samt Finansiella tjänster och övriga investeringar. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks aktie är upptagen till handel på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.  

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1890025