Kinnevik säljer Rolnyvik för ett kontant vederlag om 500 Mkr

11 Nov 2015, 08:00 am

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget har sålt sitt polska jordbruk Rolnyvik för en kontant köpeskilling om totalt cirka 400 Mkr.

Rolnyvik, ett jordbruk med 6.700 hektar jordbruksmark i Polen, bildades av Kinnevik år 2000. Köparen är ett polskt företag inom jordbrukssektorn.

Transaktionen ligger i linje med Kinneviks strategi att fokusera sina resurser på att bygga ett utvalt antal framgångsrika konsumentfokuserade digitala tjänsteföretag samt att minska antalet innehav i sin portfölj.

Rolnyvik värderades till 250 Mkr i Kinneviks räkenskaper per den 30 september 2015.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
  Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter inom fyra sektorer: Kommunikation, E -handel & Marknadsplatser, Underhållning och Finansiella tjänster. Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknaden. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B. Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1966038