Kinnevik säljer hela sitt innehav i Avito för ett kontant vederlag om 846 MUSD

23 Oct 2015, 08:00 am

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget ingått avtal om att sälja hela sitt 31-procentiga innehav i Avito till sin medinvesterare Naspers för en köpeskilling om 846 MUSD.

Avito är Rysslands största onlineplattform för radannonser och bolaget är en världsledande innovatör inom sin sektor. Avito rapporterade intäkter om 76,5 MUSD och en EBITDA-marginal om 50,6% 2014. Transaktionen motsvarar ett aktievärde (equity value) om 2.700 MUSD inklusive en kassa i bolaget om cirka 240 MUSD.

Kinnevik grundade Avito 2007 tillsammans med Vostok Nafta, Filip Engelbert och Jonas Nordlander, och har sedan dess deltagit i samtliga finansieringsrundor. Under de senaste åtta åren har Kinnevik i nära samarbete med Filip Engelbert och Jonas Nordlander byggt Avito till en marknadsledare genom att stödja fortsatta investeringar i innovativa produkter samt medverkat till sammanslagningen med OLX och Slando som introducerade Naspers som aktieägare i bolaget.

För Kinnevik innebär transaktionen den första materiella realiseringen av värde av de 20 Mdkr som har investerats i konsumentfokuserade digitala tjänsteföretag sedan 2007. Transaktionen innebär en värdeökning om 4.185 Mkr jämfört med Kinneviks verkliga värde per den 30 juni 2015 och 6.649 Mkr i nettovinst jämfört med Kinneviks totala investerade belopp om 438 Mkr per den 30 september.

Transaktionen är villkorad av relevanta godkännanden från konkurrensmyndigheter och den sydafrikanska centralbanken.

Kinneviks VD Lorenzo Grabau kommenterade:

"Vi är stolta över att ha byggt upp Avito till ett unikt och mycket värdefullt bolag under ett flertal års nära samarbete med Filip och Jonas. Naspers är en ledande internationell aktör inom onlineplattformar för radannonser och en stödjande och långsiktig partner till grundarna. Med en avkastning överstigande 16 gånger vår totala investering skapar transaktionen också betydande värde för Kinneviks aktieägare."

Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2015 kl. 08.00.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef   Telefon +46 (0)8 562 000 83
    Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter inom fyra sektorer: Kommunikation , E -handel & Marknadsplatser, Underhållning och Finansiella tjänster . Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknaden. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck , Klingspor och von Horn.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1961006