Kinnevik leder finansieringsrunda i Global Fashion Group och tillskjuter sitt aktieinnehav i två brasilianska e-handelsbolag

01 Jul 2015, 08:31 am

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget leder en intern finansieringsrunda i Global Fashion Group ("GFG") om 150 MEUR. Kinnevik kommer att investera sin pro rata-andel uppgående till 41 MEUR och har åtagit sig att garantera en ytterligare del av finansieringsrundan, tillsammans motsvarande ett totalt maximalt åtagande om 65 MEUR. Vidare har Kinnevik beslutat att tillskjuta hela sina innehav i de två brasilianska e-handelsbolagen Kanui och Tricae till GFG genom ett aktiebyte. 

Finansieringsrundan ger GFG ett kapitaltillskott som möjliggör för bolaget att befästa sin ställning som den ledande e-handelskoncernen inom mode på tillväxtmarknader. Kapitalet kommer i huvudsak investeras i förstärkningar av GFG:s lager- och logistiklösningar, marknadsföring och produktutveckling, samt i att bygga vidare på GFG:s infrastruktur för att tillvarata synergier mellan GFG:s marknadsledande e-handelsbolag inom mode i Latinamerika, Mellanöstern, Ryssland och OSS, Indien, Sydostasien och Australien. 

Kanui är ett brasilianskt e-handelsbolag inom sport- och fritidsutrustning grundat 2011, med fokus på det attraktiva livsstilsegmentet surf- och skateboard, men även på övrigt mode och diverse sportutrustning. Kanui växer snabbt och hade en nettoomsättning om 30 MEUR under 2014. Tricae är ett brasilianskt e-handelsbolag inom barn- och babyartiklar grundat 2011. Bolaget hade en nettoomsättning överstigande 20 MEUR under 2014. De två verksamheterna kommer att integreras i Dafiti, GFG:s marknadsledande verksamhet i Latinamerika.

Kapitalanskaffningen och de strategiska förvärven värderar GFG i linje med den senaste transaktionen och innebär en värdering om 3,1 miljarder euro. Kinnevik kommer att äga minst 25,0% och Rocket minst 21,9% av GFG efter finansieringsrundan och de strategiska förvärven.

Romain Voog, VD för GFG, kommenterade: "Kapitaltillskottet placerar oss i en mycket stark position och möjliggör för oss att ta tillvara på de stora möjligheterna för e-handel inom mode på tillväxtmarknader. Dessutom möjliggör de strategiska förvärven av Kanui och Tricae för oss att integrera två framstående verksamheter under vårt latinamerikanska varumärke Dafiti, till attraktiva villkor."

Lorenzo Grabau, styrelseordförande i GFG och VD för Kinnevik, kommenterade: "Vi är mycket nöjda med de framsteg som ledningsgruppen i GFG har tagit för att ta tillvara på de stora tillväxtmöjligheterna på sina 27 marknader. Som största ägare i GFG är vi stolta att leda finansieringsrundan för att säkerställa att GFG fortsätter sina framgångar som den ledande e-handelskoncernen inom mode på tillväxtmarknader."

Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2015 kl. 08.30.

For further information, visitwww.kinnevik.se or contact:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef +46 (0)8 562 000 83
  +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter inom fyra sektorer: Kommunikation , E -handel & Marknadsplatser, Underhållning och Finansiella tjänster . Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknaden. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck , Klingspor och von Horn.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1933284