Kinnevik: Kammarrätten har bifallit Kinneviks yrkande i skattemål om 702 Mkr

15 dec 2015, 16:45 pm

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att Kammarrätten i Sundsvall har bifallit Kinneviks yrkande i skattetvisten rörande kupongskatt om 702 Mkr i samband med Kinneviks förvärv av Emesco AB 2009.

Kammarrätten fastställer således förvaltningsrättens dom, meddelad den 1 december 2014, att avvisa Skatteverkets beslut att påföra kupongskatt på en koncernintern utdelning av aktier som Kinnevik erhöll i samband med förvärvet av Emesco AB.

Som tidigare meddelats i Kinneviks årsredovisningar har Kinnevik inte reserverat för skatteexponeringen i räkenskaperna som ett resultat av tvisten. Dagens beslut har därför ingen påverkan på Kinneviks räkenskaper eller kassaflöde.

Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 december 2015 kl. 16.45.

 

För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
  Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter inom fyra sektorer: Kommunikation, E-handel & Marknadsplatser, Underhållning och Finansiella tjänster. Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknaden. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1973741