Kinnevik har förlängt sitt åtagande att inte överlåta aktier i Zalando till 28 juni 2015

11 Mar 2015, 08:01 am

Zalando tillkännagav idag att ett antal aktieägare har deltagit i en organiserad försäljning av aktier i Zalando. Kinnevik har inte deltagit i transaktionen och dess ägarandel i Zalando är fortsatt 32%. I samband med denna transaktion har ett antal aktieägare, inklusive Kinnevik, förlängt åtagandet om lock-up, dvs. att inte överlåta sina aktier i Zalando, till slutet av juni. Efter transaktionen har det spridda innehavet, dvs. "free float", i Zalando mer än fördubblats till över 25% av aktiekapitalet.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
  Mobil +46 (0)70 762 00 83

 

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B. Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1901814