Kinnevik: Avitos försäljningsutveckling helåret 2014

31 mar 2015, 08:03 am

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att Avito AB ("Avito") har rapporterat finansiell utveckling för det fjärde kvartalet 2014 och helåret 2014.

Avito äger och driver Rysslands största onlineplattform för köp- och säljannonser, Avito.ru och rapporterar resultat och nyckeltal för det fjärde kvartalet 2014 och helåret 2014. Samtliga intäkter för det fjärde kvartalet 2014 är hänförliga till Avito.rus webbsida.

Nyckeltal för fjärde kvartalet 2014:

  • Intäkter om 1.262 MRUR1 (22,4 MUSD2), en ökning med 57% jämfört med 802 MRUR för fjärde kvartalet 2014.
  • Justerad EBITDA-marginal om 39% eller 489 MRUR1  (8,7 MUSD2), jämfört med 202 MRUR fjärde kvartalet 2014.
  • Avito genomförde betydande investeringar i marknadsföring genom att bekosta rikstäckande TV reklam för att stärka varumärket och öka varumärkeskännedomen.
  • Antalet sidvisningar3 uppgick till 23 miljarder jämfört med 15 miljarder för samma period föregående år.
  • Månatlig publik4 om 27,1 miljoner i december 2014 jämfört med 23,9 miljoner för samma period föregående år.

Nyckeltal för helåret 2014:

  • Intäkter om 4.305 MRUR1 (76,5 MUSD2), en ökning med 79% jämfört med 2.411 MRUR för helåret 2013.
  • Justerad EBITDA-marginal om 50,6% eller 2.177 MRUR1 (38,7 MUSD2), jämfört med 679 MRUR för helåret 2013.
  • Kassabalansen uppgick till drygt 148 MUSD2 per den 31 december 2014.
  • Antalet sidvisningar3 uppgick till 75 miljarder jämfört med 47 miljarder för helåret 2013.

Avito ger ingen prognos om framtida utveckling.

Tillämpade redovisningsprinciper
Justerad EBITDA innebär nettovinst plus (1) avskrivningar och amorteringar, (2) aktierelaterade ersättningar, (3) skattekostnad med avdrag för (A) finansiella intäkter och kostnader.

Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2015 kl. 08.00.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
  Mobil +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1907750