Kinnevik: Avitos försäljningsutveckling första kvartalet 2015

30 Apr 2015, 08:05 am

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att Avito AB ("Avito") har rapporterat finansiell utveckling för det första kvartalet 2015.

Avito äger och driver Rysslands största onlineplattform för köp- och säljannonser, Avito.ru och rapporterar resultat och nyckeltal för det första kvartalet 2015. Samtliga intäkter för 2014 och 2015 är hänförliga till Avito.rus webbsida.

Nyckeltal för första kvartalet 2015:

  • Intäkter om 1.207 MRUR1 (20,6 MUSD2), en ökning med 42% jämfört med 852 MRUR för första kvartalet 2014.
  • Justerad EBITDA-marginal om 46,4% eller 560 MRUR1  (9,6 MUSD2), jämfört med en justerad EBITDA-marginal om 46,1% eller 393 MRUR för första kvartalet 2014.
  • Kassabalansen uppgick till drygt 152 MUSD2 per den 31 mars 2015.
  • Antalet sidvisningar3 uppgick till 26 miljarder (varav sidvisningar i mobila enheter stod för 41%4) jämfört med 17 miljarder (varav sidvisningar i mobila enheter stod för 27%) för samma period föregående år.
  • Månatlig publik4 om 27,4 miljoner i mars 2015 jämfört med 25,8 miljoner för samma period föregående år.

Avito lanserade ett dotterbolag i maj 2014, Domofond Holding AB ("Domofond"), tillsammans med Korbitec Singapore PTE LTD, ett dotterbolag till Naspers. Bolaget ska utveckla en fastighetsportal i Ryssland under varumärket Domofond och driva webbsidan Domofond.ru. Domofond.ru befinner sig  på ett utvecklingsstadie och genererar inte intäkter. Avito genomförde betydande investeringar i Domofond under första kvartalet 2015. Domofond.ru lanserade tv-kampanjer i Moskva, St. Petersburg och i Rysslands 13 största städer. 

Avito ger ingen prognos om framtida utveckling.

Tillämpade redovisningsprinciper
Justerad EBITDA innebär nettovinst plus (1) avskrivningar och amorteringar, (2) aktierelaterade ersättningar, (3) skattekostnad med avdrag för (A) finansiella intäkter och kostnader.

1 Oreviderade i enlighet med IFRS.
2 Rysk rubel har omräknats till US dollar till en växelkurs om 58,4643 ryska rubel per 1 US dollar, den officiella växelkursen per den 31 mars 2015 enligt Rysslands centralbank.
3 Källa: Bolagets information.
4 Sidvisningar i mobila enheter inkluderar mobil HTML och applikationer.
5 Källa: TNS Russia, endast desktop.

Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2015 kl. 08.00.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
  Mobil +46 (0)70 762 00 83

 

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentvarumärken inom fyra sektorer: Kommunikation , E -handel & Marknadsplatser, Underhållning och Finansiella tjänster . Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknaden. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck , Klingspor och von Horn.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1917271