Kinnevik: Avitos försäljningsutveckling andra kvartalet 2015

30 Jul 2015, 08:01 am

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att Avito AB ("Avito") har rapporterat finansiell utveckling för det andra kvartalet 2015.

Avito äger och driver Rysslands största onlineplattform för köp- och säljannonser, Avito.ru, och rapporterar icke-reviderade resultat och nyckeltal för det andra kvartalet 2015. Samtliga intäkter för 2014 och 2015 är hänförliga till webbsidan Avito.ru.

Nyckeltal för andra kvartalet 2015:

  • Intäkter om 1.572 MRUB[1] (28,3 MUSD[2]), en ökning med 47% jämfört med 1.069 MRUB för det andra kvartalet 2014.
  • Justerad EBITDA-marginal om 50,5% eller 794 MRUB1 (14,3 MUSD2), jämfört med 53,2% eller 569 MRUB för det andra kvartalet 2014.
  • Antalet sidvisningar[3] uppgick till 24 miljarder (varav sidvisningar i mobila enheter stod för 44%[4]) jämfört med 17 miljarder (varav sidvisningar i mobila enheter stod för 30%4) för motsvarande period föregående år.
  • Månatlig publik[5] om 25,7 miljoner i juni 2015 jämfört med 25,8 miljoner för motsvarande period föregående år.

Nyckeltal för första halvåret 2015:

  • Intäkter om 2.779 MRUB1 (50,1 MUSD2), en ökning med 45% jämfört med 1.921 MRUB för motsvarande period föregående år.
  • Justerad EBITDA-marginal om 48,7% eller 1.354 MRUB1 (24,4 MUSD2), jämfört med 50,1% eller 962 MRUB för motsvarande period föregående år.
  • Kassabalansen uppgick till drygt 163 MUSD2 per den 30 juni 2015.
  • Antalet sidvisningar3 uppgick till 50 miljarder (varav sidvisningar i mobila enheter stod för 42%4), jämfört med 34 miljarder (varav sidvisningar i mobila enheter stod för 28%4) för motsvarande period föregående år.

I maj 2014 startade Avito AB ett dotterbolag, Domofond Holding AB ("Domofond"), tillsammans med Korbitec Singapore PTE LTD, ett dotterbolag till Naspers, för att utveckla och driva en fastighetsportal i Ryssland under varumärket Domofond. Domofond.ru befinner sig i ett utvecklingsstadium och genererar inga intäkter. Under det första halvåret av 2015 gjorde Avito betydande investeringar i Domofond, och Domofond.ru lanserade tv-kampanjer i Rysslands 15 största städer, däribland Moskva och St. Petersburg. 

Avito ger ingen prognos om framtida utveckling.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Den 16 juli 2015 slutförde Avito försäljningen av sin andel om 48% i det marockanska intressebolaget Le Rouge AB, som äger och driver webbsidan Avito.ma mot ett kontant vederlag om 13,5 MUSD.

Tillämpade redovisningsprinciper

Justerad EBITDA innebär nettovinst plus (i) avskrivningar; (ii) aktierelaterade ersättningar; och (iii) betald inkomstskatt, med avdrag för (iv) finansiella intäkter och kostnader.

 

Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juli 2015 kl. 08.00.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
  Mobil +46 (0)70 762 00 83

 

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter inom fyra sektorer: Kommunikation, E -handel & Marknadsplatser, Underhållning och Finansiella tjänster. Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknaden. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.


--

[1] Icke-reviderade IFRS-enliga siffror.

[2] Belopp i RUB har omräknats till USD med en växelkurs om 55,5240 RUB per 1 USD, den officiella växelkursen per den 30 juni 2015 enligt Rysslands centralbank.

[3] Källa: Bolagets interna information.

[4] Sidvisningar i mobila enheter inkluderar mobil HTML och applikationer.

[5] Källa: TNS Russia, endast desktop.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1942251