Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter i Kinnevik

08 Apr 2014, 08:01 am

Investment AB Kinnevik meddelade idag att valberedningen har föreslagit val av John Shakeshaft till ny styrelseledamot. Vidare föreslås omval av Tom Boardman, Vigo Carlund, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger och Cristina Stenbeck som styrelseledamöter.

John Shakeshaft har arbetat i ledande positioner inom Barings Bank, Lazard, Cordona Lloyd och ABN Amro under en 25-årig bankkarriär. Han är styrelseledamot för Tele2, The Economy Bank NV, TT Electronics samt håller ett antal ytterligare styrelseuppdrag. Han är även medlem av Corestone AGs investeringskommitté och the Council of Cambride University.

"Jag är mycket glad över att få välkomna John Shakeshaft till Kinneviks styrelse. Jag har arbetat nära John under min tid i Tele2:s styrelse och med hans erfarenhet och kännedom om gruppen kommer han att vara ett värdefullt tillskott till styrelsen. Han kommer också att föreslås som ordförande för Revisionskommittén", säger Cristina Stenbeck, Ordförande i Valberedningen.

Valberedningen föreslår att Cristina Stenbeck väljs till Ordförande för styrelsen. Allen Sangines-Krause har informerat valberedningen att han inte kommer att söka omval till ordinarie bolagsstämman den 12:e maj 2014. Lorenzo Grabau tillträder den 1:a maj som Verkställande Direktör i Kinnevik och ställer därför inte upp för omval.

Valberedningens förslag har publicerats i sin helhet i dagens kallelse till årsstämma. Valberedningen består av Cristina Stenbeck, Max Stenbeck utsedd av Verdere Sàrl, Wilhelm Klingspor utsedd av familjen Klingspor, Ramsay Brufer utsedd av Alecta, och Edvard von Horn utsedd av familjen von Horn.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Kinnevik ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2014 kl. 08.00 (CET).

För vidarare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Cristina Stenbeck, Ordförande Valberedningen +46 (0)8 562 000 00
Torun Litzén, Informations­direktör +46 (0)8 562 000 83
+46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1775454