Påminnelse: Kinnevik Kapitalmarknadsdag 18 september 2014

11 Sep 2014, 17:00 pm

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") anordnar en kapitalmarknadsdag den 18 september 2014 i Stockholm, Sverige.

För ytterligare information, se bifogat program. Anmälan sker på www.kinnevik.se senast den 15 september 2014. Kinnevik kommer inte att tillhandahålla webcast.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­direktör +46 (0)8 562 000 83
+46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1855450