Mia Brunell Livfors slutar som VD på Kinnevik

22 Jan 2014, 08:01 am

Investment AB Kinneviks VD och koncernchef Mia Brunell Livfors har i dag informerat Kinneviks styrelse att hon avser lämna sitt uppdrag. Hon kommer att kvarstå i sin nuvarande roll tills en efterträdare är utsedd.

Processen för att hitta en ny VD och koncernchef för Kinnevik kommer att inledas omgående och den leds av Kinneviks vice styrelseordförande, Dame Amelia Fawcett.

Mia Brunell Livfors kom till Kinnevikgruppen 1992. Hon utsågs till finansdirektör för Modern Times Group, MTG, 2001 och blev sedan VD och koncernchef för Kinnevik den 1 augusti 2006. På Kinnevik har hon spelat en avgörande roll i det omfattande arbetet med att förändra Kinnevikgruppen och utveckla flera nya framgångsrika tillväxtområden.

"På mina egna och styrelsens vägnar vill jag uttrycka en oerhört stor tacksamhet för vad Mia gjort för Kinnevik under sina mer än 20 år inom gruppen. Under hennes ledning har det lagts en mycket stabil grund för nästa fas i Kinneviks förändringsarbete", säger Cristina Stenbeck, arbetande styrelseordförande i Kinnevik.

Mia Brunell Livfors lämnar VD-posten men har även i fortsättningen en viktig roll för Kinnevikgruppen. Kinneviks styrelse har, till bolagens nomineringskommittéer, föreslagit att Mia Brunell Livfors fortsätter som styrelseledamot i CDON Group, MTG, Millicom, Tele2 och att hon utses till styrelseledamot i Transcom. Hon kommer också att bli ordförande för Kinneviks stiftelse Reach for Change.

"Jag har varit en del av Kinnevikgruppen i mer än 20 år och det har varit en helt fantastisk resa. Nu är Kinnevik helt fokuserat på sina kärnområden, har verksamhet över hela världen och en mycket stark finansiell ställning. Därför är det nu dags för mig att hitta nästa stora utmaning. Det har varit en förmån att få arbeta med så många duktiga människor och jag ser fram emot att bidra till Kinneviks fortsatta framgång genom styrelsearbetet", säger Mia Brunell Livfors.

Mia Brunell Livfors kommer att fortsätta i rollen som VD och koncernchef tills en ersättare har utsetts.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Kinnevik ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 januari 2014 kl. 08.00.

För mer information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef +46 (0)8 562 000 83
Cristina Stenbeck, Styrelseordförande  
Mia Brunell Livfors, VD och koncernchef  

Investment AB Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar följande övergripande sektorer: Telekom & Finansiella tjänster, Online, Media samt Industri och övriga investeringar. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks aktie är upptagen till handel på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1756244