Lorenzo Grabau utsedd till Verkställande Direktör för Kinnevik

07 Apr 2014, 08:02 am

Investment AB Kinnevik meddelar i dag att man har utsett Lorenzo Grabau som verkställande direktör från och med 1 maj 2014. Lorenzo Grabau efterträder Mia Brunell Livfors, som i januari meddelade styrelsen sin avsikt att avgå som VD.

Under de senaste två och en halv månaderna har en kommitté i Kinneviks styrelse, ledd av vice ordförande Dame Amelia Fawcett genomfört en omfattande rekryteringsprocess för att hitta Kinneviks nästa VD. Processen har innefattat en genomgripande utvärdering av både interna och externa kandidater. Kommittén har avslutat sitt arbete genom att rekommendera till Kinneviks styrelse att Lorenzo Grabau utnämns till VD.

Lorenzo Grabau är för närvarande styrelseledamot i Kinnevik samt i flera av gruppens bolag inklusive Millicom International Cellular SA, Zalando AG, Modern Times Group AB och CTC Media Inc. Lorenzo Grabau blev medlem i styrelsen för MTG AB i maj 2011 när han lämnade Goldman Sachs. I maj 2013 valdes han in i styrelserna för Kinnevik och Millicom, och fick delat ordförandeskap i CTC. I december 2013 utsågs han till styrelsemedlem i Zalando. Från 1994 till 2011 arbetade Lorenzo Grabau inom Investment Banking på Goldman Sachs, där han blev partner 2006. Under sina 17 år på Goldman Sachs hade Lorenzo olika ledande positioner med fokus på media, online och detaljhandel.

"Kinnevik är en fantastisk svenskt global framgångssaga som kombinerar den långsiktiga visionen hos familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn med entreprenörskap och snabbhet hos ledningen. Vi har en unik möjlighet att utnyttja våra erfarenheter av teknik och investeringar i tillväxtmarknader. Det lägger grunden för att skapa det ledande internationella investmentbolaget inriktat på digitala konsumenttjänster. Jag ser fram emot att få arbeta med våra duktiga team i Stockholm och London samt med vår erfarna styrelse med ambitionen att fortsätta leverera stark värdetillväxt till våra aktieägare", säger Lorenzo Grabau.

"Kinnevik har i dag tre starka fundament: de etablerade noterade kärninnehaven, investeringen i Rocket Internet och ett antal direktinvesteringar i lovande onlineföretag. Lorenzo är det perfekta valet för att anta VD-rollen i Kinnevik när vi nu stärker vår ledande position, för att skapa mervärde för investerare och för att driva på konsolideringen i våra mogna verksamheter och stödja nya digitala tillväxtföretag. Jag har arbetat med Lorenzo de senaste tre åren, först i MTG:s styrelse och på senare tid i Kinnevik och Zalando. Lorenzo har rätt kompetens, en djup insikt i Kinneviks investeringar och de värderingar och den affärskultur som krävs för att göra oss effektiva i alla branscher och geografiska områden vi verkar inom", säger Cristina Stenbeck, arbetande styrelseordförande i Kinnevik.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Kinnevik ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2014 kl. 08.00.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Cristina Stenbeck, Styrelseordförande Telefon +46 (0)8 562 000 00
Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
  Mobil +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1774920