Kinnevik: Zalando rapporterar intäkter om 501 MEUR för första kvartalet 2014

09 May 2014, 08:01 am

Investment AB Kinnevik meddelade idag att Zalando rapporterar följande utveckling för första kvartalet:

  • Nettoomsättningen ökade med 35% till 501 MEUR jämfört med första kvartalet 2013 (372 MEUR).
  • Koncernens rörelsemarginal förbättrades avsevärt jämfört med första kvartalet föregående år.
  • Förbättringen är främst driven av ökad produktivitet inom logistik samt bättre marknadsföringseffektivitet och en bra start på vår och sommarsäsong.

Rubin Ritter, medlem i Zalandos företagsledning, kommenterar: "Inledningen på året har varit lovande, med en betydande förbättring i marginal för det första kvartalet jämfört med första kvartalet föregående år, så vi är på rätt väg med våra planer för 2014. Förbättringen i det första kvartalet understryker vår plan att ta ett viktigt steg mot, men inte fullt nå, positiv rörelsemarginal på koncernnivå 2014. "

Se bifogad pressrelease från Zalando för ytterligare information.

Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 9 maj 2014 kl. 8.00.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1784119